Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravidla

Řetězový román je projektem Střediska západočeských spisovatelů, z. s.,a je otevřen široké veřejnosti. Zapojením do projektu se autoři zavazují respektovat následující pravidla:

 

  1. Akce probíhá v období od 1. března 2017 do 3. září 2017 (27 týdnů).
  2. Řetězový román je veřejnosti přístupný na webových stránkách SZS www.zaspis.webnode.cz a na vlastních stránkách www.retezovyroman.cz, kde se s ním každý může seznámit.
  3. Do akce se může zapojit kdokoli, a to i opakovaně. Zájemci se přihlašují e-mailem na adrese zaspis@seznam.cz. Kdo v termínu nedodá svůj příspěvek, ztrácí právo na pořadí. Informaci o pořadí podává a případné spory o pořadí rozhoduje výbor SZS.
  4. Román píší autoři v pořadí podle přihlášení, přičemž každý týden napíše jeden autor jednu kapitolu v rozsahu 1 – 3 strany A4. Spolu s příspěvkem dodají autoři i svůj stručný medailon (450 - 500 znaků) a fotografii.  
  5. Kapitoly románu na sebe musejí navazovat, charaktery postav a žánr románu nelze měnit. Postavy však mohou do děje vstupovat i z něj vystupovat. Autoři posledních dvou kapitol (po 23. 8. 2017) musejí děj románu příslušným způsobem postupně ukončit.
  6. Autoři zasláním příspěvku poskytují Středisku západočeských spisovatelů licenci k bezplatnému užití, zveřejnění a případnému knižnímu vydání spojeného díla. Autoři dále souhlasí se zařazením zaslaného příspěvku do spojeného díla a s provedením gramatické a stylistické korektury příspěvku.
  7. SZS má právo odmítnout zařazení příspěvku do řetězového románu například z důvodu vulgárnosti, rasové či jiné nesnášenlivosti, otevřené propagace či dehonestace osob, skupin osob, politických či náboženských názorů nebo z důvodů skryté či otevřené komerční reklamy.
  8. Po skončení akce výbor SZS rozhodne o případném pokračování nebo využití spojeného díla, například formou autorského čtení nebo pořadu.

 

Kontaktní osoba: Markéta Čekanová, předsedkyně Střediska západočeských spisovatelů